Λύκειο

Πρόγραμμα σπουδών Λυκείου

Θερινή περίοδος : έναρξη 25 Ιουλίου

προπαρασκευαστικά τμήματα για την κάλυψη κενών από προηγούμενες τάξεις και προετοιμασία για την ύλη του Λυκείου, με έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής αντιμετώπισης των μαθημάτων

Χειμερινή περίοδος : έναρξη 15 Σεπτεμβρίου

εμβάθυνση στα μαθήματα και τη μεθοδολογία των ασκήσεων, μέσω της ανάπτυξης προβληματισμού στη διδακτέα ύλη και προετοιμασία του μαθητή για τη διαδικασία των Πανελλαδικών

Πρόγραμμα Α΄Λυκείου
Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Αρχαία Ελληνικά 3
Νέα Ελληνικά 2
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Χημεία 2
Φυσική 3
Πρόγραμμα Β΄Λυκείου
Μαθήματα γενικής παιδείας Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Αρχαία Ελληνικά 2
Νέα Ελληνικά 2
Ιστορία 1
Φυσική 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Μαθήματα κατεύθυνσης θετικής – τεχνολογικής Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 2
Μαθήματα κατεύθυνσης θεωρητικής Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Αρχαία Ελληνικά 5
Λατινικά 2
Φιλοσοφία
Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου
Μαθήματα γενικής παιδείας Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Νέα Ελληνικά 2
Ιστορία 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Βιολογία 1
Μαθήματα κατεύθυνσης θετικής – τεχνολογικής Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Βιολογία 2
Χημεία 2
Αρχές Οικονομίας 2
Υπολογιστές 2
Μαθήματα κατεύθυνσης θεωρητικής Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Αρχαία Ελληνικά 5
Λατινικά 2
Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας 2
Ιστορία 2