Γυμνάσιο

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Θερινή περίοδος : έναρξη 25 Ιουλίου

εισαγωγή και προετοιμασία του μαθητή για τις νέες συνθήκες του Γυμνασίου, με στόχο την ανάπτυξη κριτικής αντιμετώπισης των μαθημάτων

Χειμερινή περίοδος : έναρξη 15 Σεπτεμβρίου

ανάπτυξη μεθοδολογίας και καλλιέργεια τρόπου διαχείρισης αποδοτικής μελέτης, στοχεύοντας στην εμβάθυνση της ύλης των μαθημάτων, με την παράλληλη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μαθητή

Προετοιμασία για τις εξετάσεις : έναρξη μετά το Πάσχα

ταχύρυθμα επαναληπτικά τμήματα για τα τέσσερα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Έκθεση – Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνείας 2
Ιστορία 1