Φοιτητικό

Πρόγραμμα σπουδών Φοιτητικό

Εξεταστική Σεπτεμβρίου : έναρξη 25 Ιουλίου

ταχύρρυθμα τμήματα σε όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα και προετοιμασία για την εξεταστική περίοδο

Χειμερινή περίοδος – Εαρινή περίοδος : έναρξη 20 Οκτωβρίου – έναρξη 20 Μαρτίου

Ολιγομελή τμήματα για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα από εκπαιδευτικούς με πείρα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης