Επάλ

Πρόγραμμα σπουδών ΕΠΑΛ

θερινή περίοδος : έναρξη 25 Ιουλίου

προπαρασκευαστικά μαθήματα για την κάλυψη κενών από προηγούμενες τάξεις και προετοιμασία για την ύλη του ΕπαΛ, με έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής αντιμετώπισης των μαθημάτων

Χειμερινή περίοδος : έναρξη 15 Σεπτεμβρίου

εμβάθυνση στα μαθήματα και τη μεθοδολογία των ασκήσεων, μέσω της ανάπτυξης προβληματισμού στη διδακτέα ύλη, προετοιμασία του μαθητή για τη διαδικασία των Πανελλαδικών και μαθήματα όλων των ειδικοτήτων από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς

Υπό Κατασκευή

Υπό Κατασκευή

Υπό Κατασκευή