Διαγωνίσματα

Γενικό Λύκειο

γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαγώνισμα (1/5/2021)

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ:                                                                        ΆΛΓΕΒΡΑ:

Διαγώνισμα (13/12/2020)                                             Διαγώνισμα (1/5/2021)

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.:                                                         ΑΛΓΕΒΡΑ:

Διαγώνισμα (28/02/2021)                                               Διαγώνισμα (1/5/2021)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα (1/5/2021)