Νέα

Πως θα εξετάζονται μαθητές που έχουν φοιτήσει παλαιότερα σε σχολεία του εξωτερικού

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος σχετικά με τον τρόπο εξέτασης μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου για το έτος 2019.

Συγκεκριμένα:

Α. Μαθητές, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εγγράφονται στην Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά.

Β. Σε περίπτωση που στο σχολείο υπάρχουν υποψήφιοι που έχουν καταθέσει Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, προκειμένου να δηλωθούν στο πληροφοριακό σύστημα για προφορική εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση προφορικής εξέτασης και στη συνέχεια να δηλωθούν από το σχολείο τους στο αντίστοιχο πεδίο για προφορική εξέταση, για κάθε ένα από τα συγκεκριμένα μαθήματα.

Γ. Στη συνέχεια οι ανωτέρω αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, αποστέλλονται στις οικείες ΕΕΔΔΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι στους προφορικά εξεταζόμενους.

Δ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να εξεταστεί με τις ανωτέρω διατάξεις, υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και εξετάζεται όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ