Βάσεις 2019: Τα μόρια εισαγωγής σε όλα τα ΑΕΙ – Δείτε τα αποτελέσματα